Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Mevrouw Posthumus.

Algemene voorwaarden lessen, cursussen en workshops van Mevrouw Posthumus.

 

Algemeen
Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW;
Houd er rekening mee dat de werkelijke kleuren van de artikelen anders kunnen overkomen op de website. Ieder beeldscherm heeft immers z’n eigen instellingen voor kleurweergave;

Wanneer je bij Mevrouw Posthumus een les, cursus en/of workshop volgt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Rechten
Mevrouw Posthumus behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen te wijzigen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder gedane deelname;

 

Lesvoorwaarden Mevrouw Posthumus

 

Algemeen
De prijzen van de lessen zijn inclusief koffie of thee.

Je kan de lessen individueel volgen of met een groep.

Bij inschrijving verbindt men zich automatisch aan de inschrijvingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden zoals hieronder zijn beschreven.

 

Aanmelding
U kunt zich inschrijven voor de lessen door middel van het sturen van een e-mail naar info@mevrouwposthumus.nl of telefonisch door te bellen met 06 21583825.

Afmelden voor een les kan tot 24 uur voor aanvang van de les, dan wordt de les niet in rekening gebracht/ afgeschreven van de strippenkaart.

 

Betaling
Betaling van de lessen dient ten tijde van de les aan Mevrouw Posthumus te worden voldaan middels pin. Bij het ingaan van een nieuwe strippenkaart.

Strippenkaart 
Een strippenkaart is een jaar geldig na datum van aanschaf. Mocht je toch van gedachten veranderen en willen stoppen, dan is teruggave van betaling alleen mogelijk op de volgende manier;
Bij een strippenkaart van 10 strippen: binnen een maand na aanschaf (b.v. aangeschaft op 10 maart, opzeggen voor 10 april.)
Bij een strippenkaart van 5 strippen: binnen twee weken na aanschaf (b.v. aangeschaft 6 februari, opzeggen voor 20 februari.)
Daarna is teruggave van betaling niet meer mogelijk!
Afzeggen kan het best via mail info@mevrouwposthumus.nl of WhatsApp 06 21583825. Ik heb mijn telefoon alleen aan staan tijdens werktijden (zie onderaan de homepagina). 

Aansprakelijkheid
Mevrouw Posthumus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken en/of beschadigen van uw eigendommen. Mevrouw Posthumus is tevens niet aansprakelijk voor beschadigingen of letsel opgelopen tijdens de lessen als gevolg van eigen handelen van de deelnemer.
Deelnemers aan de lessen zijn aansprakelijk voor schades en/of letsel toegebracht aan de goederen en/of gereedschappen van Mevrouw Posthumus en/of mede deelnemers, welke het gevolg zijn van (grove) nalatigheid of opzet.

 

Cursusvoorwaarden Mevrouw Posthumus

 

Algemeen
De prijzen van de cursussen zijn inclusief koffie of thee.

Je kan de cursussen individueel volgen of met een groep. Bij te weinig aanmeldingen zullen we in overleg met de deelnemers een alternatieve datum plannen. Groepen die op een andere datum dan de aangegeven data een cursus willen volgen, kunnen daarover contact met mij opnemen. Bij inschrijving verbindt men zich automatisch aan de inschrijvingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden zoals hieronder zijn beschreven.

 

Aanmelding
U kunt zich inschrijven voor de cursus door middel van het sturen van een e-mail naar info@mevrouwposthumus.nl of telefonisch door te bellen met 06 21583825. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging als bewijs van deelname.

Voor de cursussen vragen we een aanbetaling van 50%. Mocht je de cursus willen annuleren, tot 7 dagen van te voren krijg je je aanbetaling terug, tot 3 dagen van te voren krijg je de helft van je aanbetaling terug. Daarna is de teruggave van je aanbetaling helaas niet meer mogelijk.

 

Betaling
Betaling van de cursus en materialen dient bij aanvang van de cursus aan Mevrouw Posthumus te worden voldaan middels pin.

 

Aansprakelijkheid
Mevrouw Posthumus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken en/of beschadigen van uw eigendommen. Mevrouw Posthumus is tevens niet aansprakelijk voor beschadigingen of letsel opgelopen tijdens cursussen als gevolg van eigen handelen van de deelnemer.
Deelnemers aan cursussen zijn aansprakelijk voor schades en/of letsel toegebracht aan de goederen en/of gereedschappen van Mevrouw Posthumus en/of mede deelnemers, welke het gevolg zijn van (grove) nalatigheid of opzet.

 

 

Workshopvoorwaarden Mevrouw Posthumus

 

Algemeen
De prijzen van de workshops zijn inclusief koffie of thee met iets lekkers.

Je kan de workshop individueel volgen of met een groep. Bij te weinig aanmeldingen zullen we in overleg met de deelnemers een alternatieve datum plannen. Groepen die op een andere datum dan de aangegeven data een workshop willen volgen, kunnen daarover contact met mij opnemen. Bij inschrijving verbindt men zich automatisch aan de inschrijvingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden zoals hieronder zijn beschreven.

 

Aanmelding
U kunt zich inschrijven voor de workshops door middel van het sturen van een e-mail naar info@mevrouwposthumus.nl of telefonisch door te bellen met 06 21583825. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging als bewijs van deelname.

Voor de workshops vragen we een aanbetaling van 50%. Mocht je de workshop willen annuleren, tot 7 dagen van te voren krijg je je aanbetaling terug, tot 3 dagen van te voren krijg je de helft van je aanbetaling terug. Daarna is de teruggave van je aanbetaling helaas niet meer mogelijk.

 

Betaling
Betaling van de workshop en materialen dient ten tijde van de workshop aan Mevrouw Posthumus te worden voldaan middels pin.

 

Aansprakelijkheid
Mevrouw Posthumus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken en/of beschadigen van uw eigendommen. Mevrouw Posthumus is tevens niet aansprakelijk voor beschadigingen of letsel opgelopen tijdens workshops als gevolg van eigen handelen van de deelnemer.
Deelnemers aan workshops zijn aansprakelijk voor schades en/of letsel toegebracht aan de goederen en/of gereedschappen van Mevrouw Posthumus en/of mede deelnemers, welke het gevolg zijn van (grove) nalatigheid of opzet.

 

Locatie

Steenwijk

 

Overige zaken
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, eventuele geschillen worden voorgelegd aan de kantontrechter te Zwolle.